PŘIJÍMÁME SAMOPLÁTECKÉ POBYTY
již nezobrazovat

Novinky


Aquaforum se 4.6. otevírá

08.06.2021
Aquaforum se 4.6. otevírá
Po dlouhé přestávce se Aquaforum 4.6.2021 znovu otevřelo pro veřejnost. Přijďte si užít vodu!
Chybělo vám plavání, koupání, dovádění ve vodě, tobogány, vodní skluzavky a vířivky? Aquaforum je konečně otevřené!

Protiepidemická opatření a podmínky vstupu - aktualizováno 8. 6. 2021:

 • Návštěvníci nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (mimo koupací plochy), nejde-li o osoby ze společné domácnosti. V opačném případě musí použít ochranný prostředek dýchacích cest vyhovující aktuálně platným požadavkům MZ
 • Návštěvníci s výjimkou dětí do 6 let věku prokážou, že splňují tyto podmínky:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které prokazuje, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Informace časovým vstupenkám:
Platnost všech typů vstupenek s vyznačeným datem platnosti se automaticky prodlužuje o 6 měsíců.


Vyberte si pobyt