Vaginální irigace - 15 min.


charakter procedury

Jedná se o výplachy pochvy minerální vodou zahřátou na teplotu 38 - 40 ◦C. Očistný efekt působí hlavně teplo, které se podobně jako u slatinného tampónu dostává až do centra malé pánve. Oxid uhličitý podporuje místní prokrvení sliznice. 

průběh procedury

Výplach provádí zdravotní sestra. Poševní irigace mají podobné indikační zaměření jako slatinné tampóny, a proto jsou aplikovány buď střídavě s nimi anebo samostatně.

hlavní indikace

  • pozánětlivé a pooperační stavy
  • ženská neplodnost

hlavní kontraindikace

  • Opatrnost je velmi důležitá u klientek s děložními myomy či s prokázanou endometriozou.

alternativa procedury

  • sedací plynná uhličitá koupel 

trvání procedury

  • 15 minut

co si vzít s sebou

  • žádné speciální oblečení ani vybavení, vhodné je s sebou vzít hygienickou vložku
Galerie