Slatinný vaginální tampón - 15 min.


charakter procedury

Tato procedura představuje zcela jedinečnou formu gynekologické léčby. Slatina, která byla vytěžena z dosud nikdy nepoužitého ložiska (tzv. panenská), se po kontrolované době zrání a nabývání kyselého pH upraví mletím, prosetím a smícháním s vodou na hustou peloidní kaši, která je nakonec ještě ošetřena pasterizací.

průběh procedury

Před vlastním užitím se slatina ohřívá na 42 - 44 °C, k jejímu následnému vpravení do pochvy slouží speciální aplikátor. Po skončení procedury je slatina z pochvy vypláchnuta vodou. Obvykle se slatinné tampóny kombinují se slatinným zábalem.

hlavní indikace

  • pozánětlivé a pooperační stavy
  • ženská neplodnost 

hlavní kontraindikace

  • opatrnosti je zapotřebí u klientek s děložními myomy či s prokázanou endometriozou

alternativa procedury

  • vaginální irigace 

trvání procedury

  • 15 minut

co si vzít s sebou

  • žádné speciální oblečení ani vybavení, vhodné je s sebou vzít hygienickou vložku
Galerie