Odborný růst zaměstnanců

Úvod › Odborný růst zaměstnanců

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců společností Františkovy Lázně SAVOY a.s. a Lázně Františkovy Lázně a. s.“

Společnost Františkovy Lázně SAVOY a. s. zahájila 1. března 2017 realizaci vzdělávacího projektu, který nese název „Vzdělávání zaměstnanců společností Františkovy Lázně SAVOY a.s. a Lázně Františkovy Lázně a. s.“. Druhá jmenovaná společnost je partnerem projektu.

Projekt s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01160 v hodnotě 1 942 920Kč je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Tento projekt je dvouletý s předpokládaným datem ukončení 28. února 2019.

Velice dobře si uvědomujeme, že můžeme kvalitní služby našim hostům nabídnout pouze tehdy, pokud budeme mít ve svých řadách vzdělané a dobře proškolené zaměstnance. Toto je nutnost, bez které bychom nemohli být dlouhodobě konkurenceschopným podnikem. Zaměstnanci obou společností tak budou proškoleni v oblasti manažerských dovedností, standardů profesionálního přístupu ke klientům a dále také absolvují sérii seminářů zaměřených na prevenci syndromu vyhoření. Veškeré vzdělávací aktivity mají charakter obecného vzdělávání, jejichž absolvováním účastníci získají znalosti uplatnitelné i u jiných zaměstnavatelů či v jiných oborech, čímž se zvyšuje jejich adaptabilita i hodnota na trhu práce.

Logo projektu EU - Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost

Projekt „Zkvalitnění vzdělávacího systému společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.“

Po úspěšné realizaci vzdělávacího projektu financovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky jsme se rozhodli podat další žádost o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz) na vzdělávací projekt nazvaný „Zkvalitnění vzdělávacího systému společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.“. Na základě této žádosti rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 062 370,77 Kč.

EY2012

Tyto peníze použijeme v období od července 2013 do června 2015 na proškolení více než poloviny našich zaměstnanců v mnoha odborných oblastech. Namátkou můžeme jmenovat výuku standardů profesionálního přístupu ke klientům, kurzy jazykových a počítačových dovedností, masérské kurzy, školení pro fyzioterapeuty, gastronomické kurzy a další.

Pevně věříme, že změny k lepšímu pocítíte již při vašem příštím pobytu u nás.

Loga ESF, EU, OP LZZ

Projekt „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.“

Velice dobře si uvědomujeme, že můžeme našim hostům nabídnout kvalitní služby pouze tehdy, pokud budeme mít ve svých řadách vzdělané a dobře proškolené zaměstnance. Toto je nutnost, bez které bychom nemohli být dlouhodobě konkurenceschopným podnikem. Proto jsme zrealizovali dvouletý vzdělávací projekt, na který jsme čerpali více jak 5 milionů korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Cílem projektu bylo zvýšení či prohloubení odborné úrovně lázeňského personálu. Další motivací pro získání dotace bylo, aby se naši zaměstnanci účastí ve vzdělávacím projektu stali lépe uplatnitelnými na trhu práce.

Škála pracovních pozic, které se jednotlivých školení zúčastnily, byla velice pestrá. Masérskými kurzy prošli maséři, dalších zdravotnických kurzů se zúčastnili fyzioterapeuti. Kuchaři byli seznámeni s moderními trendy v gastronomii. Zaměstnanci stravovacího a ubytovacího úseku prošli školením standardů profesionálního přístupu ke klientům, zdravotní sestry a recepční absolvovali školení počítačového programu PRAMEN, zaměstnanci z administrativy se zdokonalili v programech MS Word a MS Excel. Vedoucí pracovníci z top a středního managementu byli seznámeni se základními manažerskými dovednostmi. A více jak sto zaměstnanců docházelo na kurzy německého, ruského a anglického jazyka.

Počet proškolených osob (tedy počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili alespoň jednoho z kurzů) se zastavil na čísle 400. Počet absolventů (každý zaměstnanec je započítán tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil) pak dosáhl hodnoty 1 000. Společnost tedy nakonec dokázala vyškolit o 15% více zaměstnanců, než se v projektové smlouvě zavázala.

Dle zpracovaných hodnotících dotazníků panovala s drtivou většinou kurzů velká spokojenost a my pevně věříme, že se tato skutečnost pozitivně promítne v úrovni nabízených služeb.

Loga ESF, EU, OP LZZ

Logo Medispa Logo Svaz Léčebných Lázní Logo Asociace hotelů a restaurací

Náhled tisku | Vytisknout stránku | Nahoru

Františkovy Lázně

CS DE

František Do lázní s příspěvkem

© Lázně Františkovy Lázně a.s.