Novinky


Příspěvky od zdravotní pojišťovny

02.05.2023
Příspěvky od zdravotní pojišťovny


Většina zdravotních pojištoven nabízí svým klientům různé bonusové programy a příspěvky. Tyto příspěvky lze využít na mnoho různých aktivit nebo produktů jako například na nákup léčebných nebo rehabilitačních procedur.

My jsme si pro vás dovolili vypracovat seznam pojištoven a jednotlivých příspěvků, které můžete využít.


VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • členové klubu zdraví slevu ve výši 10% na všechny samoplátecké léčebné pobyty o min. délce 7 nocí
 • až 1,000 Kč na například masáže, saunu, plavání, solné jeskyně, kryokomory nebo kneippovy chodníky
 • Podmínky: nad 18 let, kteří absolvují preventivní screeningové vyšetření, mohou získat jednorázově 1 000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu

Pro dárce krve a orgánů
Až 10 000 na rehabilitační aktivity lázeňského typu pro dárce orgánů.


ZP MV ČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

 • až 250 Kč ročně, a to jednorázově
 • Ambulantní rehabilitační péče – léčebné procedury nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ubytování a stravování). Léčebné procedury musí být realizované u poskytovatele zdravotních služeb.
 • Akceptujeme: léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace (včetně cvičení v bazénu), fyzioterapie (včetně masáží), tělesná výchova (akceptujeme edukační programy/víkendové semináře zaměřené na pohybovou aktivitu), fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk (i rázová vlna), magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain, slatinné zábaly, lymfodrenáže apod.), oxygenoterapie, volný přístup do sauny, polárium, vacuShape

Pro dárce krve a orgánů
V období od 1. ledna 2021 – 31. prosince 2023 alespoň 6 odběrů plné krve nebo kombinaci odběrů dle tabulky níže - až 5 000 Kč. V roce 2023 odběr kostní dřeně - až 7 000 Kč. V roce 2023 darování orgánu - až 10 000 Kč.
 


OZP – Oborová zdravotní pojišťovna

 • členové klubu zdraví slevu ve výši 10% na všechny samoplátecké léčebné pobyty o min. délce 7 nocí
 • až 10 000 Kč na masáže (preventivní, léčebné) a lázeňské procedury
 • až 10 000 Kč na solnou jeskyni a saunu
 • až 10 000 Kč na rehabilitaci a péči fyzioterapeuta
 

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • až 1,000 
https://www.cpzp.cz/preventivni-program/40

Pro dárce krve a orgánů

Novým bezpříspěvkovým dárcům krve či plazmy. Podmínkou pro proplacení příspěvku je předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být provedeny v roce 2023). Lze akceptovat i případ, kdy první odběr byl proveden v roce 2022 a druhý odběr v roce 2023.

 

RBP – revírní bratrská pojišťovna

 • až 10 000 Kč na lázeňské pobyty
 • Podmínky: formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny, originál dokladu o úhradě nebo absolvování pobytu
 

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna

 • až 500 korun na kurz nordic walking, atletika, gymnastika, rehabilitační cvičení, dechová cvičení, hippoterapie, Oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetickáani operace), lymfodrenáž, terapie rázovou vlnou, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, akupunktura, akupresura, kryokomora, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly atd.

Pro dárce krve a orgánů
Příspěvek 300 – 5 000 Kč na masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem pro dárce krve a kostní dřeně.