Novinky


Podpora ubytování v Karlovarském kraji

03.06.2021
Podpora ubytování v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj opět spustil podporu pro ubytování pro pobyty, které se uskuteční v termínech 01.06.-30.06.2021 a 01.09.-30.11.2021. Můžete získat příspěvek na ubytování ve výši až 300 Kč za jednu osobu a noc.

Podmínky získání tohoto daru od Karlovarského kraje nejsou složité:

 • Dar je určen pro všechny fyzické nepodnikající občany s trvalým pobytem na území Evropské unie.
 • Kombinace se státním voucherem na slevu 4000 je možná.
 • Pobyt musí být realizován v termínech 01.06.-30.06.2021 a 01.09.-30.11.2021, maximální výše daru je 300 Kč na osobu a noc.
 • Dar je možné poskytnout při ubytování minimálně tří po sobě následujících nocí a maximálně 6 po sobě následujících nocí v jednom ubytovacím zařízení (např. je možné rezervovat pobyt na 14 nocí, ale dar bude vyplacen ve výši max. 1800 Kč, tj. za 6 nocí).
 • Maximální možná výše daru je stanovena ve výši 50 procent účtované částky v ubytovacím zařízení na ubytování za jednu osobu a noc, maximálně však 300 Kč za jednu noc a osobu. Žadatel může v jedné žádosti žádat za sebe a 4 další osoby, které s ním byly společně ubytovány. Za nezletilé podepisuje zákonný zástupce.
 • Dar není možné poskytnout na ubytování v souvislosti s výkonem práce v pracovněprávním vztahu, ve vztahu k živnostenskému podnikání nebo dlouhodobého ubytování.
 • Dar se vyplácí zpětně, až po uhrazení pobytu.
 • Na poskytnutí daru není právní nárok.
 • Host může žádat za jeden či více termínů najednou, avšak maximálně za jeden termín v měsíci (např. jeden termín v říjnu a jeden v listopadu, vždy min 3 noci).
 • Žadatel nesmí žádat o dar za ubytování ve dvou či více ubytovacích zařízeních najednou ve stejném termínu.
 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti poskytnutí daru je 60 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti, dar je po schválení poskytnut do 20 pracovních dnů.
Podrobné informace a průvodce žádostí krok po kroku naleznete zde.

Vyberte si pobyt