Novinky


Klinika duševního zdraví

23.05.2024
Muž a žena při psychoterapii ve Františkových Lázních

Klinika duševního zdraví Františkovy Lázně AQUAFORUM


Vysoce kvalifikovaná psychosomatická léčba v příjemném a klidném lázeňském prostředí může účinně pomoci pacientům s nejrůznějšími zdravotními problémy a lékařsky nevysvětlitelnými příznaky, které se často nedaří vyřešit v rámci „klasické“ medicíny.  Pojem psychosomatika má svůj původ ve starověké řečtině a vznikl spojením dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo1, jejichž vzájemné spojení zdůrazňuje. Během našeho života se tělo a duše navzájem ovlivňují a pokud vznikne nerovnováha na jedné straně, ovlivní to zákonitě i stranu druhou. (2) Zdravotní potíže tak velmi často souvisí právě s psychickou nerovnováhou.(3) Odborníci, kteří se psychosomatikou zabývají tvrdí, že se naši psychiku tělo snaží chránit tím, že na problémy upozorňuje fyzickými příznaky.(4) V širším slova smyslu nazírá psychosomatika na člověka komplexně, tedy celostně. Uplatňuje se v ní takzvaný bio-psycho-sociální přístup, neboť součástí psychosomatického pohledu je i sociální prostředí člověka, jeho vlivy, nároky, v neposlední řadě i spiritualita. Psychosomatika je poměrně mladý mezioborový přístup medicíny orientovaný spíše komplexně na člověka nežli na nemoc jako takovou. (5)

U nás ve Františkových Lázních uplatňujeme právě celostní medicínu, která pacienta vnímá jako unikátní celek na úrovni těla, mysli a emocí. Tento holistický přístup je základním kamenem pro naše léčebné postupy, a to nejen na klinice duševního zdraví. Díky širokému zázemí našich lázeňských domů máme k dispozici konziliární péči, která umožňuje efektivní spolupráci mezi odborníky z různých medicínských oborů.

Klinika duševního zdraví je nově vytvořené samostatné oddělení, které jsme vybudovali ve zrekonstruované budově Císařských lázní, s cílem poskytovat v rámci psychoterapie vysoce kvalifikovanou lékařskou péči zajišťovanou specialisty v oboru psychiatrie a psychologie ve spolupráci s dalším odborným personálem.

Rozšířením našeho léčebně indikačního spektra jsme vytvořili vhodné podmínky pro pacienty, kteří subjektivně pociťují nesoulad a nepohodu, mají nedostatek sil a energie, registrují zvýšenou nervozitu pod vlivem různorodých stresových podmínek a složitých životních situací, mají poruchy nálady, trpí depresemi či stavy úzkosti, nebo pouze chtějí vyzkoušet hlubší pocit relaxace a uvolnění a vyčistit si a „zresetovat“ svou mysl.

V rámci kliniky duševního zdraví poskytujeme jak péči ambulantní, tak nadstandardní léčebné programy k lázeňským pobytům či specializované lázeňské pobyty, které unikátním způsobem propojují psychosomatickou léčbu s lázeňskými procedurami a rehabilitačními metodami. Tento integrovaný přístup je zaměřen na maximální posílení relaxačního, preventivního, kurativního a celkově regeneračního a pozitivního účinku celého léčebného procesu v souladu s principy komplexní lázeňské péče.

Mezi hlavní specializované pobyty patří Léčebná kúra psychosomatika, Balneopsychoterapie a Psychosomatická lázeňská léčba.  K léčbě jsou indikováni pacienti s následujícími zdravotními stavy a obtížemi:
 • syndrom vyhoření
 • chronické vertebrogenní algické stavy
 • neplodnost
 • porucha příjmu potravy (včetně rodinné terapie – problém v rodině spouštěč – z naší strany edukace rodičů)
 • poruchy spánku
 • chronické bolesti kloubů
 • omezení hybnosti v kloubech
 • bolestivé syndromy svalstva a podkožních tkání
 • stavy úzkosti
 • fobie
 • posttraumatický stresový syndrom (PTSD)
 • zlepšení psychického stavu onkologicky nemocných nebo
 • klientů po onkologické léčbě
 • obezita, nadváha
 • prokrastinace
 • podpůrný léčebný program při terapii závislostí
 • zátěžové a přelomové situace v rodině (vztahové, související s dospíváním dětí, se školou, komunikace v rodině, ztráta blízké osoby)

Mezi klíčová pozitiva kliniky duševního zdraví patří i přesah poskytované lázeňské léčby do běžného života. Pacient může totiž v psychosomatické léčbě pokračovat i po skončení lázeňského pobytu, může zvýšit její intenzitu či rozsah a upevňovat si získané poznatky a techniky i v domácích podmínkách.

Klinika duševního zdraví cílí i na pacienty, kteří přijíždějí do lázní s jinými indikacemi a zdravotními problémy, jako jsou například gynekologické, onkologické, neurologické nebo ortopedické obtíže. I tato onemocnění mohou souviset s nerovnováhou mezi tělem a duší a často tak vyžadují právě psychosomatický přístup. Zaměřujeme se proto na edukaci těchto pacientů a zvyšujeme jejich povědomí o psychosomatické léčbě. Pořádáme speciálně zaměřené semináře jak pro jednotlivé indikace, tak také pro širokou veřejnost. Semináře jsou vedené našimi odborníky, kteří pacientům srozumitelně vysvětlují možný vliv psychiky na jejich primární onemocnění a snaží se tak eliminovat jejich případné obavy z psychosomatické léčby. Cílem je pomoci pacientům pochopit, jaké příčiny mohou vyvolávat jejich zdravotními problémy a dodat jim tak větší motivaci tyto problémy řešit, protože jsou to právě oni, kdo mohou své zdraví nejvíce ovlivnit. Zvyšujeme tak šanci pacientů na úspěšnou rekonvalescenci a zlepšujeme jak jejich prognózu, tak i celkovou kvalitu jejich života. Protože právě léčením celého člověka, nikoli pouze fyzických příznaků, můžeme dosáhnout lepších výsledků léčby a vyšší kvality života.(5)

Použité zdroje:
1. Psychosomatika – Wikipedie (wikipedia.org)
2. Psychosomatice a léčbě v lázních s MUDr. Benešovou - Medispa
3. Léčebné pobyty - Duševní a psychická onemocnění | Františkovy Lázně (frantiskovylazne.cz)
4. Psychosomatika a vliv na vznik nemocí – jak funguje? - Zdraví.euro.cz
5. Co je psychosomatika? | Mgr. Michal Kaczor

Vyberte si pobyt

Balneopsychoterapie

Platnost nabídky do: 31.12.2024
Cena za os/noc od: 4 550 Kč/den
Počet nocí: min. 14
Počet procedur: 18/týden
Stravování: plná penze

Léčebná kúra PSYCHOSOMATIKA

Platnost nabídky do: 31.12.2024
Cena za os/noc od: 2 444 Kč/den
Počet nocí: min. 7
Počet procedur: 18/týden
Stravování: plná penze

Psychosomatická lázeňská léčba

Platnost nabídky do: 22.12.2024
Cena za os/noc od: 2 600 Kč/den
Počet nocí: min. 7
Počet procedur: 8/pobyt
Stravování: polopenze