SAMOPLÁTECKÉ POBYTY NENÍ MOŽNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘIJÍMAT NA POBYTY

Z důvodu nařízení vlády je možné přijímat pouze pobyty, které jsou alespoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Rezervace pobytů i nadále přijímáme.
již nezobrazovat

Novinky


COVID 19 - Aktuální informace

26.03.2021
COVID 19 - Aktuální informace
Všechny důležité aktuální informace související s onemocněním COVID-19
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 se omezuje provoz poskytování lázeňské péče. Od 1.3. do odvolání je možné na pobyty přijímat pouze pacienty, kterým je léčba hrazena alespoň částečně z prostředků veřejného zdravotního pojištění - tzn. komplexní a příspěvková lázeňské péče. 

Naše lázeňské hotely jsou v provozu a všechny služby poskytujeme v plném rozsahu. Jako nestátní zdravotnické zařízení splňujeme ty nejpřísnější hygienické předpisy, jako například nemocnice. Nad rámec těchto povinných opatření jsme zavedli systém nadstandardních opatření pro Vaši bezpečnost. NOVĚ PRAVIDELNĚ TESTUJEME VŠECHNY ​HOSTY A ZAMĚSTNANCE.

Při zodpovědném chování je riziko nákazy často mnohem nižší, než například při běžném životě ve městě. Váš pobyt proto můžete bez problémů nastoupit a absolvovat.

Mediální zprávy - odkazy na nezávislé zdroje:

Analýza doc. Maďara k bezpečnosti lázeňských pobytů, vydáno 13.10.2020

Tisková zpráva Svazu léčebných lázní k aktuální situaci v lázních, vydáno 27.9.2020

Vyjádření starosty města k Františkovy Lázně k aktuální situaci ZDE, vydáno 25.9.2020

Časté dotazy (stav k 8.4.2021)

 • Jsou v provozu lázeňské hotely?
Ano, lázeňské hotely jsou v provozu. V současné době je možné přijímat pacienty na léčebné pobyty v rámci tzv. příspěvkové a komplexní léčebné péče. Wellness pobyty, samoplátecké léčebné pobyty a hotelové ubytování nejsou možné.

 • Je otevřený akvapark Aquaforum?
Ano, bazén Aquaforum pacientům k dispozici pro poskytovaní zdravotní péče (léčebně-rehabilitační účely). Uzavřeno je pouze pro veřejnost. Provoz je omezen jen částečně. Uzavřena je venkovní vířivka sauna, vířivka a tobogán. K dispozici tedy máte velký relaxační bazén a kondiční bazén.

 • Jaká jsou aktuální hygienická opatření?
Ve Františkových Lázních, jako v celé ČR, platí řada nařízení a opatření, která samozřejmě respektujeme a dodržujeme. Patří k nim zejména povinnost nosit roušky nebo respirátory ve všech vnitřních společných prostorech.
Dále doporučujeme dodržovat obecné pravidlo bezpečnosti tzv. 3 R:
RUCE – pravidelně si myjte a desinfikujte ruce
ROUŠKY – zakryjte si ústa a nos rouškou nebo respirátorem
ROZESTUPY – dodržujte bezpečný odstup od ostatních osob – 2 metry
Nad rámec zákonných povinností jsme zavedli systém nadstandardních opatření pro Vaši bezpečnost. Jejich přehled naleznete na našich webových stránkách Systém hygienických opatření. Při zodpovědném chování je proto riziko nákazy často mnohem nižší než například při běžném životě ve městě.

 • Jak to bude s kulturními akcemi?
Dle aktuálního usnesení Vlády ČR jsou všechny kulturní akce do odvolání zrušeny. Po zrušení těchto omezení budou kulturní akce pořádány jako obvykle, případně dle aktuálních nařízení. Tato se bohužel velmi často mění. Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci. 

 • Musím doložit, že koronavirus nemám?
Od 14.2.2021 se každý host musí při příjezdu prokázat:
- negativním testem (PCR nebo antigenním) ne starším než 72 hodin
- NEBO potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19, které není starší 90/mladší 14 dnů od zjištění pozitivity (nutnost doložit lékařskou zprávou, případě potvrzením o pozitivním PCR testu)
- NEBO potvrzením o očkování proti onemocnění COVID-19, tzv. „CERTIFIKÁT O PROVEDENÉ VAKCINACI SARS-COV-2“

 • Lze absolvovat testování až na místě po příjezdu?
Ano, ale velmi doporučujeme mít vše vyřízené předem. Pokud byste se chtěli nechat otestovat až na místě, bude nutné podstoupit celý administrativní proces – vyplnění potřebných dokladů, odběr a vyhodnocení, který se může časově protáhnout. Bez dokladu o negativním testu nebudete vpuštění do hotelu, budete muset nejprve navštívit odběrové místo, které se bude nacházet nedaleko. S přivezením potvrzení se tak vyhnete nejen zdržení při testování, ale zejména následným komplikacím, pokud by test vyšel pozitivně.

 • Co se stane, bude-li test na místě pozitivní?
Bohužel nebudete moci nastoupit na pobyt. Zaplacená záloha se nevrací, nicméně doplatek už požadovat nebudeme, případně Vám můžeme nabídnout přesunutí pobytu na nejbližší možný termín po ukončení karantény. V případě, že nemůžete ihned odcestovat domů, nabídneme vám možnost ubytování v izolaci.

 • Opakuje se testování během lázeňského pobytu?
Ano, antigenní testy je nutné opakovat každých 3-5 dní. Testování je pro hosty zdarma a bude se provádět v rámci lázeňského hotelu. Abychom zajistili, že nepřijdete do kontaktu s nákazou, jsou i naši zaměstnanci v pravidelných intervalech testování.

 • Jak během cesty doložím, že jedu do lázní nebo z lázní? Mohou mě přivést moji příbuzní?
Podle nařízení vlády č. 216 z 26.2.2021 máte povinnost prokázat důvodnost cesty písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu. Buď použijete doklad o lázeňském pobytu, který dostanete od nás, nebo si sami vyplníte čestné prohlášení, jehož vzor naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.
V rámci  nařízení vlády č. 216 z 26.2.2021 je umožněno příbuzným, aby zajistili doprovod do zdravotnického zařízení.

 • Jak je to u vás s rouškami?
Povinnost roušek je u nás platná v souladu s aktuálními nařízeními ministerstva zdravotnictví. Roušky si každý host musí obstarat sám. Pojišťovny roušky nehradí. Platí povinnost nosit ve všech prostorách respirátor bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS. V případě potřeby vám tyto ochranné pomůcky rádi nabídneme k zakoupení na hotelové recepci za zvýhodněnou cenu. Nošení respirátorů je povinné i pro všechny zaměstnance. 
Při procedurách bude mít náš personál vždy ochranné prostředky. Klient nemusí mít ochranné prostředky pouze ve chvíli, kdy je na proceduře sám – například při koupeli poté, co personál kabinu opustí.

 • Bude k dispozici raut?
Ano, v našich lázeňských hotelech, které standardně poskytují stravování formou rautu, je tento způsob stravování i nadále poskytován. I tak jsme ale zavedli nadstandardní opatření k minimalizaci šíření infekčních nemocí. K dispozici jsou jednorázové rukavice, personál bude vybaven ochrannými prostředky a příbory jsou v jednorázovém ochranném obalu. V prostorách restaurace jsou povinné roušky, které je možno sejmout pouze během konzumace.

 • Bude fungovat kavárna a musím mít u stolu roušku?
Ano, kavárna je v provozu a dodržují se v ní všechna platná nařízení. Jde hlavně o rozestup stolů a jejich dezinfekce po každém hostovi či skupině hostů. V prostorách kavárny jsou povinné roušky, které je možno sejmout pouze během konzumace.

Vyberte si pobyt