Novinky


COVID 19 - Aktuální informace

18.11.2021
COVID 19 - Aktuální informace


Podmínky platné do 21. 11. 2021


Podmínky pro nástup na pobyt v lázeňských hotelech a pro vstup do Aquafora:

 • Hosté nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Hosté s výjimkou dětí do 12 let věku prokážou, že splňují jednu z těchto podmínek:
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.


Nové podmínky platné od 22. 11. 2021:


Podmínky pro nástup na lázeňský léčebný pobyt:


 • Hosté nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Hosté s výjimkou dětí do 12 let věku prokážou, že splňují jednu z těchto podmínek:
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Podmínky pro nástup na hotelový pobyt a pro vstup do Aquafora:

 • Hosté nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Hosté s výjimkou dětí do 12 let věku prokážou, že splňují jednu z těchto podmínek: 
  • osoba byla plně očkována proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba se nemůže podrobit očkování proti COVID-19 pro kontraindikaci a osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována pouze první dávkou očkování proti COVID-19 v případě dvoudávkového schématu a osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla plně očkována proti onemocnění COVID-19, ale od aplikace poslední očkovací dávky neuplynulo 14 dní a osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba je mladší 18 let a absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Nové podmínky platné od 22. 11. 2021 ve zjednodušené podobě:

 • Pro nástup na pobyt a pro vstup do Aquafora musíte prokázat, že jste plně očkováni nebo jste již prodělali onemocnění COVID-19.
 • Pokud prokážete, že nemůžete být očkováni nebo že máte za sebou již první ze dvou očkovacích dávek nebo že jste byli kompletně naočkováni před méně než 14 dny, můžete na pobyt nastoupit s PCR testem. Totéž se týká dětí a mladistvých od 12 do 17 let. Děti do 12 let nemusí prokazovat nic.
 • Pokud je váš pobyt léčebným pobytem, můžete se prokázat buď kompletním očkováním nebo potvrzením o prodělané nemoci nebo PCR testem. Nástup na léčebný pobyt je tedy pro neočkované hosty zjednodušený v tom, že místo očkování stačí jen PCR test, aniž by museli prokazovat cokoliv dalšího. Za léčebný pobyt se považuje pobyt s léčebnými procedurami a s lékařskou prohlídkou bez ohledu na to, zda je hrazený hostem (tzv. samoplátecký) nebo zdravotní pojišťovnou.
 • Pozor! Antigenní testy ani samotesty již nejsou uznávány!
Provoz hotelů a další informace:


Naše lázeňské hotely jsou v provozu a všechny služby poskytujeme v plném rozsahu. Jako nestátní zdravotnické zařízení splňujeme ty nejpřísnější hygienické předpisy, jako například nemocnice. Nad rámec těchto povinných opatření jsme zavedli systém nadstandardních opatření pro Vaši bezpečnost.

Při zodpovědném chování je riziko nákazy často mnohem nižší, než například při běžném životě ve městě. Váš pobyt proto můžete bez problémů nastoupit a absolvovat.

Mediální zprávy - odkazy na nezávislé zdroje:

Analýza doc. Maďara k bezpečnosti lázeňských pobytů, vydáno 13.10.2020

Tisková zpráva Svazu léčebných lázní k aktuální situaci v lázních, vydáno 27.9.2020

Vyjádření starosty města k Františkovy Lázně k aktuální situaci ZDE, vydáno 25.9.2020Časté dotazy (stav k 18. 11. 2021)

 • Jsou v provozu lázeňské hotely?
Ano, lázeňské hotely jsou v provozu a poskytují komplexní nabídku služeb na všechny typy pobytů. 

 • Je otevřený akvapark Aquaforum?
Akvapark Aquaforum je otevřený pro hosty i pro veřejnost. Všechny bazény a atrakce jsou v provozu, včetně snack baru. Pro vstup do bazénu je potřeba se prokázat dokladem o očkování nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo PCR testem. Podrobné informace najdete zde.

 • Jaká jsou aktuální hygienická opatření?
Ve Františkových Lázních, jako v celé ČR, platí řada nařízení a opatření, která samozřejmě respektujeme a dodržujeme. Patří k nim zejména povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních společných prostorech.
Dále doporučujeme dodržovat obecné pravidlo bezpečnosti tzv. 3 R:
RUCE – pravidelně si myjte a desinfikujte ruce
RESPIRÁTORY – zakryjte si ústa a nos respirátorem
ROZESTUPY – dodržujte bezpečný odstup od ostatních osob – 1,5 metru
Nad rámec zákonných povinností jsme zavedli systém nadstandardních opatření pro Vaši bezpečnost. Jejich přehled naleznete na našich webových stránkách Systém hygienických opatření. Při zodpovědném chování je proto riziko nákazy často mnohem nižší než například při běžném životě ve městě.

 • Jak to je s kulturními akcemi?
Podmínky pořádání kulturních akcí se řídí aktuálním usnesením vlády ČR. Nabídku kulturních akcí naleznete vždy na recepci hotelu.

 • Jaké jsou aktuální podmínky nástupu na pobyt?
Aktuální podmínky najdete podrobně i ve zjednodušené podobě výše.
 • Lze absolvovat testování až na místě po příjezdu?
Bohužel, testování na místě není možné. Host má povinnost se při příjezdu prokázat jedním z výše uvedených, jinak nebude na pobyt přijat.

 • Opakuje se testování během lázeňského pobytu?
Ano, hosté, kteří se při příjezdu prokázali antigenním nebo PCR testem, budou po 7 dnech znovu testováni. Testování je pro hosty zdarma a bude se provádět v rámci lázeňského hotelu. Abychom zajistili, že nepřijdete do kontaktu s nákazou, jsou i naši zaměstnanci v pravidelných intervalech testováni.

 • Jak je to u vás s rouškami?
Povinnost ochrany úst je u nás platná v souladu s aktuálními nařízeními ministerstva zdravotnictví. Ochranu úst si každý host musí obstarat sám. Platí povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech respirátor bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS. V případě potřeby vám tyto ochranné pomůcky rádi nabídneme k zakoupení na hotelové recepci za zvýhodněnou cenu. Nošení respirátorů je povinné i pro všechny zaměstnance. 
Při procedurách bude mít náš personál vždy ochranné prostředky. Klient nemusí mít ochranné prostředky pouze ve chvíli, kdy je na proceduře sám – například při koupeli poté, co personál kabinu opustí.

 • Bude k dispozici raut?
Ano, v našich lázeňských hotelech, které standardně poskytují stravování formou rautu, je tento způsob stravování i nadále poskytován. I tak jsme ale zavedli nadstandardní opatření k minimalizaci šíření infekčních nemocí. K dispozici jsou jednorázové rukavice, personál bude vybaven ochrannými prostředky a příbory jsou v jednorázovém ochranném obalu. V prostorách restaurace jsou povinné roušky, které je možno sejmout pouze během konzumace.

 • Bude fungovat kavárna a musím mít u stolu roušku?
Ano, kavárna je v provozu a dodržují se v ní všechna platná nařízení. Jde hlavně o rozestup stolů a jejich dezinfekce po každém hostovi či skupině hostů. V prostorách kavárny jsou povinné roušky, které je možno sejmout pouze během konzumace.

Vyberte si pobyt