PŘIJÍMÁME SAMOPLÁTECKÉ POBYTY
již nezobrazovat

Novinky


COVID 19 - Aktuální informace

08.06.2021
COVID 19 - Aktuální informace
Všechny důležité aktuální informace související s onemocněním COVID-19

Podmínky pro nástup na pobyt:

 • Hosté nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Hosté s výjimkou dětí do 6 let věku prokážou, že splňují tyto podmínky:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které prokazuje, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Provoz hotelů a další informace:


Naše lázeňské hotely jsou v provozu a všechny služby poskytujeme v plném rozsahu. Jako nestátní zdravotnické zařízení splňujeme ty nejpřísnější hygienické předpisy, jako například nemocnice. Nad rámec těchto povinných opatření jsme zavedli systém nadstandardních opatření pro Vaši bezpečnost. PRAVIDELNĚ TESTUJEME VŠECHNY ​HOSTY A ZAMĚSTNANCE.

Při zodpovědném chování je riziko nákazy často mnohem nižší, než například při běžném životě ve městě. Váš pobyt proto můžete bez problémů nastoupit a absolvovat.

Mediální zprávy - odkazy na nezávislé zdroje:

Analýza doc. Maďara k bezpečnosti lázeňských pobytů, vydáno 13.10.2020

Tisková zpráva Svazu léčebných lázní k aktuální situaci v lázních, vydáno 27.9.2020

Vyjádření starosty města k Františkovy Lázně k aktuální situaci ZDE, vydáno 25.9.2020Časté dotazy (stav k 8.6.2021)

 • Jsou v provozu lázeňské hotely?
Ano, lázeňské hotely jsou v provozu a poskytují komplexní nabídku služeb na všechny typy pobytů. 

 • Je otevřený akvapark Aquaforum?
Akvapark Aquaforum je otevřený pro hosty i pro veřejnost. Všechny bazény a atrakce jsou v provozu, včetně venkovního areálu a snack baru. Pro vstup do bazénu je potřeba se prokázat negativním testem, nebo dokladem o očkování nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo samotestem nebo čestným prohlášením. Podrobné informace najdete zde.

 • Jaká jsou aktuální hygienická opatření?
Ve Františkových Lázních, jako v celé ČR, platí řada nařízení a opatření, která samozřejmě respektujeme a dodržujeme. Patří k nim zejména povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních společných prostorech.
Dále doporučujeme dodržovat obecné pravidlo bezpečnosti tzv. 3 R:
RUCE – pravidelně si myjte a desinfikujte ruce
ROUŠKY – zakryjte si ústa a nos rouškou nebo respirátorem
ROZESTUPY – dodržujte bezpečný odstup od ostatních osob – 2 metry
Nad rámec zákonných povinností jsme zavedli systém nadstandardních opatření pro Vaši bezpečnost. Jejich přehled naleznete na našich webových stránkách Systém hygienických opatření. Při zodpovědném chování je proto riziko nákazy často mnohem nižší než například při běžném životě ve městě.

 • Jak to je s kulturními akcemi?
Podmínky pořádání kulturních akcí se řídí aktuálním usnesením vlády ČR. Nabídku kulturních akcí naleznete vždy na recepci hotelu.

 • Jaké jsou aktuální podmínky nástupu na pobyt?
  • Předložení negativního antigenního testu, který není starší než 72 hodin, nebo negativního RT-PCR testu, který není starší než 7 dní, nebo
  • předložení potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech, nebo
  • předložení  potvrzení o ukončeném očkování, nebo potvrzení, že od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní (pokud nebyla aplikována druhá dávka).
 • Lze absolvovat testování až na místě po příjezdu?
Ano, ale velmi doporučujeme mít vše vyřízené předem. Pokud byste se chtěli nechat otestovat až na místě, bude nutné podstoupit celý administrativní proces – vyplnění potřebných dokladů, odběr a vyhodnocení, který se může časově protáhnout. Bez dokladu o negativním testu nebudete vpuštění do hotelu, budete muset nejprve navštívit odběrové místo, které se bude nacházet nedaleko. S přivezením potvrzení se tak vyhnete nejen zdržení při testování, ale zejména následným komplikacím, pokud by test vyšel pozitivně.

 • Co se stane, bude-li test na místě pozitivní?
Bohužel nebudete moci nastoupit na pobyt. Zaplacená záloha se nevrací, nicméně doplatek už požadovat nebudeme, případně Vám můžeme nabídnout přesunutí pobytu na nejbližší možný termín po ukončení karantény. V případě, že nemůžete ihned odcestovat domů, nabídneme vám možnost ubytování v izolaci.

 • Opakuje se testování během lázeňského pobytu?
Ano, antigenní testy je nutné opakovat každých 7 dní. Testování je pro hosty zdarma a bude se provádět v rámci lázeňského hotelu. Abychom zajistili, že nepřijdete do kontaktu s nákazou, jsou i naši zaměstnanci v pravidelných intervalech testováni.

 • Jak je to u vás s rouškami?
Povinnost ochrany úst je u nás platná v souladu s aktuálními nařízeními ministerstva zdravotnictví. Ochranu úst si každý host musí obstarat sám. Platí povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech respirátor bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS. V případě potřeby vám tyto ochranné pomůcky rádi nabídneme k zakoupení na hotelové recepci za zvýhodněnou cenu. Nošení respirátorů je povinné i pro všechny zaměstnance. 
Při procedurách bude mít náš personál vždy ochranné prostředky. Klient nemusí mít ochranné prostředky pouze ve chvíli, kdy je na proceduře sám – například při koupeli poté, co personál kabinu opustí.

 • Bude k dispozici raut?
Ano, v našich lázeňských hotelech, které standardně poskytují stravování formou rautu, je tento způsob stravování i nadále poskytován. I tak jsme ale zavedli nadstandardní opatření k minimalizaci šíření infekčních nemocí. K dispozici jsou jednorázové rukavice, personál bude vybaven ochrannými prostředky a příbory jsou v jednorázovém ochranném obalu. V prostorách restaurace jsou povinné roušky, které je možno sejmout pouze během konzumace.

 • Bude fungovat kavárna a musím mít u stolu roušku?
Ano, kavárna je v provozu a dodržují se v ní všechna platná nařízení. Jde hlavně o rozestup stolů a jejich dezinfekce po každém hostovi či skupině hostů. V prostorách kavárny jsou povinné roušky, které je možno sejmout pouze během konzumace.

Vyberte si pobyt