Novinky


Aquaforum je otevřené

08.06.2021
Aquaforum je otevřené
Po dlouhé přestávce se Aquaforum 4.6.2021 znovu otevřelo pro veřejnost. Přijďte si užít vodu!
Chybělo vám plavání, koupání, dovádění ve vodě, tobogány, vodní skluzavky a vířivky? Aquaforum je konečně otevřené!

Protiepidemická opatření a podmínky vstupu - aktualizováno 25. 7. 2021:

 • Návštěvníci nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (mimo koupací plochy), nejde-li o osoby ze společné domácnosti. V opačném případě musí použít ochranný prostředek dýchacích cest vyhovující aktuálně platným požadavkům MZ
 • Návštěvníci s výjimkou dětí do 6 let věku prokážou, že splňují tyto podmínky:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, který prokazuje, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
Informace časovým vstupenkám:
Platnost všech typů vstupenek s vyznačeným datem platnosti se automaticky prodlužuje o 6 měsíců.Vyberte si pobyt