Novinky


Aquaforum je otevřené

18.11.2021
Aquaforum je otevřené

Aktualizováno 18. 11. 2021

Protiepidemická opatření a podmínky vstupu do 21.11.2021::

 • Návštěvníci nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo koupací plochy), nejde-li o osoby ze společné domácnosti. V opačném případě musí použít ochranný prostředek dýchacích cest vyhovující aktuálně platným požadavkům MZ
 • Návštěvníci s výjimkou dětí do 12 let věku prokážou, že splňují tyto podmínky:
  • osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, který prokazuje, že očkování bylo ukončeno nejméně před 14 dny, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

POZOR, změna pravidel od 22.11.2021:

Každý návštěvník s výjimkou dětí do 12 let věku prokáže, že splňuje jednu z těchto podmínek:

 • byl plně očkován proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Pokud návštěvník nesplňuje podmínku očkování ani podmínku prodělané nemoci, musí se prokázat RT-PCR testem s negativním výsledkem provedeným nejdéle před 72 hodinami a současně prokázat, že:
 • se nemůže podrobit očkování proti COVID-19 pro kontraindikaci, nebo
 • byl již očkován první dávkou očkování proti COVID-19 v případě dvoudávkového schématu, nebo
 • byl plně očkován proti onemocnění COVID-19, ale od aplikace poslední očkovací dávky neuplynulo 14 dní, nebo
 • je mladší 18 let.
 • Návštěvník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Nová pravidla v kostce:
 • Děti do 12 let nemusí nic prokazovat.
 • Děti do 18 let se mohou prokázat potvrzením o očkování, o prodělané nemoci nebo PCR testem starým max. 72 hodin.
 • Dospělí se prokazují potvrzením o očkování nebo o prodělané nemoci. Mohou se prokázat i PCR testem, ale jen tehdy, pokud současně prokážou, že se nemohou podrobit očkování nebo již byli očkováni alespoň jednou dávkou dvoudávkové vakcíny nebo byli již plně očkováni, ale od koneční dávky očkování ještě neuplynulo 14 dní.

Vyberte si pobyt