Novinky


Aquaforum je otevřené

08.06.2021
Aquaforum je otevřené

Chybělo vám plavání, koupání, dovádění ve vodě, tobogány, vodní skluzavky a vířivky? Aquaforum je konečně otevřené!

Protiepidemická opatření a podmínky vstupu - aktualizováno 25. 7. 2021:

 • Návštěvníci nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (mimo koupací plochy), nejde-li o osoby ze společné domácnosti. V opačném případě musí použít ochranný prostředek dýchacích cest vyhovující aktuálně platným požadavkům MZ
 • Návštěvníci s výjimkou dětí do 6 let věku prokážou, že splňují tyto podmínky:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, který prokazuje, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
Informace časovým vstupenkám:
Platnost všech typů vstupenek s vyznačeným datem platnosti se automaticky prodlužuje o 6 měsíců.Vyberte si pobyt