Náš lékařský tým

MUDr. Robert Michalič

MUDr. Robert Michalič

Atestace: vnitřní lékařství / rehabilitační a fyzikální medicíny
VZDĚLÁNÍ:

1984 – 1990
VLVDÚ JEP v Hradci Králové obor všeobecné lékařství

DOKONČENÉ ATESTACE:

1993
atestace: vnitřní lékařství

1997
atestace: rehabilitační a fyzikální medicína

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

2020
založení s.r.o. Rehabilitace a celostní medicíny v Chebu

2014 - dosud
vedoucí lékař Lázeňské Kliniky ve společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.
odborný garant v oboru RFM ve společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. (rehabilitace a fyzikální medicíny)

2009
ředitel léčebné péče ve společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.

2005 – 2009
Lázně Františkovy Lázně a.s. lázeňský lékař a zástupce ředitele léčebného úseku

2004 - 2005
lázeňský lékař Konstantinovy Lázně

2003 - 2004
ředitel léčebného úseku – vedoucí lékař Konstantinovy Lázně

2002 – 2003
lázeňský lékař Konstantinovy Lázně

2000 - 2003
provoz soukromé ambulance myoskeletální medicíny a akupunktury v Trutnově

1994 – 2002
lázeňský lékař, zástupce vedoucího lékaře a vedoucí lékař léčebny

1996 – 1999
externí učitel na SZŠ obor fyzikální terapie, neurologie a psychiatrie

1990 – 1994
lékař na interním a onkologickém oddělení

KURZY NEBO CERTIFIKÁTY:

1995
kurz klasické čínské akupunktury u MUDr. Barešové v IPVZ v Praze
kurz francouzské ušní akupunktury (aurikuloakupunktury a aurikulomediciny) u Dr. Rouxvilla z Francie a Dr. Mastaliera z Rakouska

1996  
kurz myoskeletální medicíny neboli „Diagnostika a léčba funkčních poruch hybné soustavy“ u MUDr. Vacka v IPVZ v Praze
samostatné právní a ekonomické moduly vyučované v rámci MBA v CME
právní semináře na téma nové zdravotnické legislativy
certifikované manažerské kurzy

ODBORNÉ STUDIE:

1994 – 2002
studium problematiky postpoliomyelitického syndromu u pacientů, kteří prodělali dětskou obrnu, následně publikováno v odborných časopisech přednáškové činnosti u nás i v zahraničí
retrospektivní studie Sekundární prevence akutních koronárních syndromů v rámci lázeňské léčby

PUBLIKACE / PŘEDNÁŠKY:

Výsledky studie, které zahrnují epidemiologická data za celou ČR ev. bývalou ČSFR, byla postoupena přes doc. Vondrejse z VLF UK v Praze pro prof. Fletchra z Mayo kliniky v USA, který výsledky studie použil při vydání monografie s názvem …“Postpoliomyelitický syndrom“.

Časopis Fóra zdravé výživy Health&Nutrition

Zdravotnické noviny

2019
publikace v odborném časopise LUCINA, který vychází pro gynekology a porodní asistentky v Německu, Rakousku a Švýcarsku

2019
přednáška na IVF Meetingu Prague 2019 s výsledky retrospektivní studie „Vliv lázeňské léčby na ženskou neplodnost“

2018
přednáška porodním asistentkám z Německa, Rakouska, Švýcarska a Slovinska na téma „Léčba ženských nemocí ve Františkových Lázních“

spolupráce s ředitelem lázní Teplice nad Bečvou MUDr. Leiserem, tehdejším garantem pro kardiovaskulární rehabilitaci vybraným MZ ČR, příprava návrhu „Věcného,  technického a personálního vybavení lázeňské léčebny indikační skupiny II“

aktivní spolupráce s MZ ČR při tvorbě nového Indikačního seznamu pro lázeňskou léčbu

spolupráce při tvorbě vyhlášky č. 99/2012 Sb.  o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb - pro segment lázeňské léčebně rehabilitační péče

spolupráce s ILaB Karlovy Vary za podpory Ministerstva životního prostředí a EU příprava projektu odborné studie s názvem „Objektivizace léčby neplodnosti ve Františkových Lázních“, který má za cíl objektivizovat naše staleté úspěchy v léčbě neplodnosti ve spolupráci s centry reprodukční medicíny (FertiCare a FutureLife)

ORGANIZACE SEMINÁŘŮ / KONFERENCÍ:

I .lázeňský kardiovaskulární seminář pro praktické lékaře v Konstantinových Lázních
XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových lázních
XIV. Lázeňských kardiovaskulárních dnech v Konstantinových Lázních
Vliv komplexní lázeňské léčby na rizikové faktory aterosklerózy v rámci sekundární prevence ICHS