Důležité informace k pobytu KLP/PLP

Úvod › Důležité informace k pobytu

1. Obecné informace

 • Dle jednotné metodiky platné všem zdravotním pojišťovnám a pojištěncům je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový - tzn., že lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt. Termín předvolání je pro pacienta závazný.
 • Rezervaci pobytu je možné zajistit i dříve mimo předvolánkový systém.
 • Rezervace pobytů s finanční spoluúčastí zdravotní pojišťovny budou provedeny pouze po uhrazení zálohy ve výši 2 300 Kč a všech případných poplatků dle platných cenových ujednání splatných do 7 dnů od provedení rezervace. V případě zrušení rezervace nebo nedodání návrhu na lázeňskou péči do 30 dnů před plánovaným nástupem bude rezervace automaticky zrušena, záloha je nevratná. Záloha bude započtena vůči doplatkům na ubytování, příp. vůči ceně pobytu v případě změny rezervace na samoplátecký pobyt. Pokud bude cena doplatku či cena pobytu nižší než uhrazená záloha, vzniklý rozdíl je nevratný. Záloha nebude započtena vůči dokupovaným službám.
 • Kategorie pokojů, kde není vybírán doplatek pro komplexní lázeňskou péči, není možné rezervovat ani na KLP ani na PLP před dodáním návrhu na lázeňskou péči. Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo objednáno, Lázně si vyhrazují právo hosta přestěhovat na délku pobytu přesahující délku rezervace, příp. změnit termín nástupu o 7 dní vzhledem k volným kapacitám a návaznosti ostatních rezervací.

2. Podstatné náležitosti pro rezervaci pobytu

 • jméno a příjmení hosta, rodné číslo, korespondenční adresa, telefonní kontakt, zdravotní pojišťovna, indikace 

3. Platební podmínky:

3a. Před nástupem

 • dle písemného potvrzení rezervace na komplexní / příspěvkový lázeňský pobyt

3b.  V den nástupu

 • platbou v hotovosti
 • kreditní kartou (VISA, VISA Elektron, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club)
 • poukázkami SODEXOPass - Relax, Flexi, Dárkový, Fokus, Gastro, Holiday, Vital; EDENRED Tiket, Medica, Compliments - dárkový, Holiday, Multi, Benefit card; Ticket sport a kultura (pouze v Aquaforu); CHEQUE DEJENEUR - šek dovolená, Unišek+, Cadhoc - dárkový šek, Unišek (pouze v Aquaforu)
 • nejpozději v den příjezdu v recepci hotelu nebo ubytovací kanceláři před poskytnutím první služby Lázněmi

4. Předčasné ukončení nebo přerušení pobytu

 • Při přerušení pobytu s finanční spoluúčastí zdravotní pojišťovny (komplexní nebo příspěvková lázeňská péče) na žádost Hosta bude účtován poplatek ve výši 500 Kč na den.
 • Za nevyčerpané služby nebude poskytnuta žádná finanční náhrada.

5. Změna rezervace

 • Za každou změnu termínu nástupu, kategorie ubytování nebo hotelu na přání klienta je účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč.
 • Manipulační poplatek se neúčtuje při změně typu pobytu, pokud zůstane zachován termín nástupu, kategorie ubytování a hotel.

6. Příplatky

 • Lázeňský poplatek: 15 Kč/osobu a den (osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let, držitelé průkazu ZTP), jeho výše se řídí aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
 • Kulturní poplatek: 35 Kč/osobu a den (osvobozeny jsou děti do 18 let), výše kulturního poplatku se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
 • Příplatek za dvoulůžkový pokoj při obsazení jednou osobou (tzv. single use): 80 % z ceny hotelového pobytu dané kategorie.
 • Parkování*: 80 Kč za auto a den na centrálním parkovišti, 120 Kč za auto a den u lázeňských hotelů Belvedere, Dr. Adler, Metropol, 140 Kč za auto a den u lázeňského hotelu Pawlik - Aquaforum a Luisa/Jesenius. 
 • Vjezd do lázeňské zóny je pro hosty hotelů Dr. Adler, Belvedere a Royal v den příjezdu a odjezdu bez poplatku. V případě kontroly je host povinen předložit v den příjezdu platné potvrzení rezervace/voucher, v den odejzdu uhrazenou fakturu za pobyt. V ostatní dny je vjezd do lázeňské zóny zpoplatněn.
 • Poplatek za rezervaci termínu pobytu dle vlastního výběru u pobytů hrazených z veřejného zdravotního pojištění ve výši 1 000 Kč za osobu a pobyt. Poplatek je nevratný a nezapočítává se do případných doplatků za pobyt. 
 • Flexibilní stornopodmínky: žádné stornopodmínky při nemoci před nástupem nebo v průběhu pobytu, žádná spoluúčast, pouze 100 Kč na osobu a noc. Detailní informace a podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek. 

Tyto informace nenahrazují platné Všeobecné obchodní podmínky, které jsou umístěny na www.frantiskovylazne.cz


Logo Medispa Logo Svaz Léčebných Lázní Logo Asociace hotelů a restaurací

Náhled tisku | Vytisknout stránku | Nahoru

Františkovy Lázně

CS DE

František Do lázní s příspěvkem

© Lázně Františkovy Lázně a.s.