Zpět

Těžba slatiny


Sirnoželezitá slatina - černé zlato Františkových Lázní


Že je františkolázeňská sirnoželezitá slatina přírodním léčivým zdrojem, za kterým k nám do lázní jezdí spousty klientů již desítky let, není žádnou novinkou.
Ovšem okamžiku, kdy pacient leží až po krk v tmavé husté tekutině zapáchající po síře, předchází dlouhý a důkladný proces zpracování tohoto léčivého zázraku.
A právě ten bychom vám na následujících řádcích rádi přiblížili.Ale nejdřív… co to vlastně ta slatina je?

Nejdůležitější pro františkolázeňského klienta je samozřejmě vědět, že sirnoželezitá slatina působí blahodárnými účinky na zdraví lidského těla.
Pokud bychom ale chtěli nahlédnout na původ slatiny odborným okem, můžeme říci, že se jedná o peloid (přírodní látka vzniklá směsí organických a anorganických látek), konkrétněji humolit, což je směs, ve které převládají organické látky včetně humusu. Tím se konečně dostáváme ke slatině, která je podkategorií humolitů a vzniká zpravidla tlením mechů a rostlin, zejména různých travin.
Pro znázornění ještě přidáváme jednoduché schéma:
peloid > humolit > slatina
Františkolázeňská slatina je navíc jedinečná také tím, že díky přispění železitých bakterií obsahuje velké množství pyritu (FeS2 ), což napomáhá k ještě lepším účinkům místní slatiny na lidské zdraví.Dost bylo chemie, dále se podíváme na to, pro jaké léčebné procedury se františkolázeňská slatina využívá

Černá jemnozrnná hmota s nezaměnitelnou vůní po síře, která se line po celých Císařských lázních, kde se pro procedury slatina podává, je užívána již od dob samotného založení Františkových Lázní.
V zahřátém stavu je v našich lázních používána ke slatinným koupelím a zábalům, které mají díky mechanickému, tepelnému a chemickému působení pozitivní vliv na postižené tkáně lidského těla a to především u nemocí pohybového ústrojí, ať už se jedná o problém způsobený zánětem či opotřebením aparátu. Své využití slatina nachází také při léčbě onemocnění gynekologických. V následujících odstavcích se zaměříme na to, jak jednotlivé procedury probíhají a na co se připravit, pokud máte některou z nich absolvovat.

Slatinný zábal

Zábal je co se náročnosti týče asi tou nejjednodušší procedurou. Dorazíte do kabiny, případně se vysvlečete a položíte na lůžko, kde vám bude na předepsaná místa vašeho těla nanesena silná vrstva zahřáté husté slatinné hmoty. Ta do hloubky prohřeje požadované části vašeho těla a sloučeniny síry, železa a huminových látek zapůsobí také na kůži přikrytou slatinou.

Slatinná koupel a izotermní slatinná koupel

Koupel v tmavém “bahně” si při představě léčby slatinou nejspíš vybaví každý. Samozřejmě je jasné, že nazývat slatinu “bahnem” je zavádějící, neboť její účinky i složení výrazně převyšují obyčejné bahno, ale dá se říci, že konzistence hmoty v napuštěné vaně je obdobná…
Ale hezky od začátku. Po příchodu do kabiny s vanou se vysvlečete a ponoříte se do velmi teplé řídké slatinné kaše, kde zůstanete v klidu ležet. Narozdíl od slatinného zábalu má koupel na vaše tělo intenzivnější tepelný i mechanický účinek a silněji působí i obsažené látky. No není divu, tato procedura je celotělová a zejména na jejím začátku Vám může teplota koupele připadat až nesnesitelná. Po skončení procedury následuje stejný proces jako v případě zábalu. Vaše tělo je umyto a vy ještě chvíli relaxujete na lůžku.
Slabší příbuznou slatinné koupele je izotermní slatinná koupel. Proces je ve své podstatě stejný, ale teplota “kaše”, do které je vaše tělo ponořeno, je výrazně nižší (podobná teplotě tělesné), čímž se snižuje i její účinek. Tato varianta je vhodná v případě, že trpíte poruchami krevního oběhu či jeho regulace.

Slatinný vaginální tampón

Jak již název napovídá, tato procedura je určena ženám. Slatinný tampón v tomto případě pomáhá při léčení gynekologických onemocnění a používá se při něm speciální sterilizovaná slatinná hmota.
Obdobně jako u předchozích procedur se dostavíte do předem určené kabiny. Její vybavení se bude odvíjet hlavně od toho, zda dohromady s procedurou vaginálního tamponu absolvujete slatinný zábal nebo slatinnou koupel. Samotný tampón Vám pak bude pomocí speciálního aplikátoru zaveden do pochvy, kde se nechá působit. Po určené době, strávené buď na lehátku, nebo ve vaně se slatinou, se tampón vypláchne a Vaše tělo umyje od zbytků slatiny ze zábalu či koupele.

Jak tedy probíhá zmiňovaný proces zpracování františkolázeňského černého zlata, než se dostane ke klientovu tělu?

Nutno zmínit, že pro každou z výše zmíněných procedur se surová vytěžená slatina musí zpracovat trochu jiným způsobem, aby bylo docíleno toho správného léčebného účinku.

Část první - těžba slatiny

Již přes 60 let těžíme slatinu z ložiska pomocí korečkového bagru, který je schopen získávat slatinu v různých mocnostech a materiál tak mísit. Vytěžená slatina se naloží na vozíky úzkokolejné dráhy a dopraví se na mechanizovanou skládku u Slatinných lázní.
Se slatinou používanou pro vaginální tampony je situace jiná. Zde se materiál těží odděleně, na jiném ohraničeném místě, kde se vyskytuje původní, nativní slatina. Využívá se při tom malý bagr nebo přímo ruce, záleží na konkrétních potřebách.

Část druhá - úprava slatiny

Poté, co slatina doputuje do haly skládky, vysype se z vozíků do kolových podavačů a dále se pomocí kapsového a pojízdného pásu rozprostře po hale. Odtud je materiál opět odebírán korečkovým rypadlem a pomocí pásů se dopraví do prostoru mlýna. V mlecím prostoru mlýna je slatina propasírovávána přes děrované rošty a tím se z ní v podstatě stanou granule. Tato část je poslední společnou zastávkou úpravy pro koupele a zábaly.Část třetí - úprava slatiny pro zábaly

Ze mlýna putuje slatina v umělohmotných kontejnerech na jednotlivá pracoviště, kde se slatinné zábaly aplikují. Tam se ohřívá pomocí tzv. duplikátorů a přidává se k ní potřebné množství vody, aby hmota odpovídala požadavkům procedury jak teplotně, tak co se její konzistence týče. Poté již putuje přímo k pacientovi. Po použití se směs v určených nádobách odváží a ukládá zpět do ložiska, které je tak neustále zpětně obohacováno.

Část čtvrtá - úprava slatiny pro koupele

Obdobně jako v případě slatiny pro zábaly, putuje do prostoru Císařských lázní do speciální nádoby, kde je po smíchání s minerální vodou rozložena a jemně domílána. Vzniká tak ta správná hustá “kaše”, která je právě ke koupelím vhodná. Dále je směs přečerpána do ohřívací nádrže, kde se ostrou parou zahřívá, aby dosáhla požadované teploty. V tuto chvíli je již slatina připravena posloužit pacientům. Do jednotlivých van je přiváděna pomocí potrubního okruhu. Nevyužije-li se část směsi, vrací se do nádrže, kde se dohřeje, a poté znovu míří směrem k vanám. Po použití se směs akumuluje v jímce pod vanami a posléze je odvezena zpět na slatinné ložisko.

Část pátá - speciální úprava pro slatinné tampóny

Jak již bylo zmíněno, samotná těžba slatiny pro použití k vaginálním tamponům se provádí na jiném místě. Nejinak tomu je samozřejmě i při jejím dalším zpracování.
Natěžená slatina se skladuje i upravuje v prostoru u mechanizované skládky. Mele se pomocí masivního mlýnku z nerezové oceli, aby se dosáhlo co nejjemnější hmoty s částečkami menšími než 2 mm. I proto se ještě před vložením do mlýna slatina kontroluje, aby se do umleté směsi nedostaly kamínky nebo třeba zbytky dřev. Po namletí je slatina převážena v uzavřených umělohmotných nádobách na specializovaná pracoviště v Císařských lázních, kde se případně ke směsi přidá voda a 3 - 5 hodin se pasterizuje při teplotě 160°C.

A na závěr, jak se zajišťuje kontrola slatinného ložiska, aby měli klienti jistotu, že se k nim dostává ten nejlepší možný materiál?

Není se čeho obávat, františkolázeňská slatina je pod tou nejvyšší kontrolou jak ze strany samotných lázeňských pracovníků, zejména laborantky balneolaboratoře při balneotechnickém oddělení, balneotechnika a příslušných vrchních sester balneoprovozů, tak pověřených kontrolorů Českého inspektorátu lázní a zřídel. Celý proces úpravy slatiny probíhá podle příslušných provozních řádů tak, aby byly splněny přísně hygienické požadavky, které jsou kladeny zejména na přípravu tamponové slatiny. Pravidelně jsou také prováděny odběry z ložiska, mechanizované skládky i z prostorů aplikací, které jsou mikrobiologicky testovány.
Proces těžby a zpracování slatiny je poměrně náročný a tedy i finančně nákladný, i přesto našim klientům garantujeme použití jen těch nejkvalitnějších pravých františkolázeňských materiálů.TIP na konec

Chtěli byste na vlastní oči vidět místo, kde se františkolázeňská slatina zpracovává? Žádný problém! Každé úterý ve 14:00 pořádáme prohlídku františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů, která vede právě i přes slatinné ložisko. Navíc se o naší slatině dozvíte ještě něco více díky vyprávění naší balneoložky. Tak vyražte, sraz je u Kolonády u Solného a Lučního pramene.


Vyberte si pobyt