Zpět

Psycho-onkologie u žen s karcinomem prsu


Karcinom prsu je v České republice nejčastější zhoubný nádor u žen a jeho incidence stoupá také u mužů. Výskyt tohoto nádoru má vzestupnou tendenci, úmrtnost naopak klesá. Pokles úmrtnosti je spojen se stále se rozšiřujícími možnostmi protinádorové léčby, kdy se u pacientů prodlužuje celková délka života. Důležitým faktorem tohoto trendu je především fungující program screeningu a časné diagnostiky karcinomu prsu, který je prováděn ve specializovaných centrech. Díky tomu je dnes v časném stadiu karcinomu prsu (stadium I-III) diagnostikováno při prvozáchytu onemocnění 90% pacientů, s pozdním stadiem (stadium IV), kdy jsou již přítomny vzdálené metastázy, přichází pouze 10% pacientů.     

U většiny pacientů tedy není z dlouhodobého hlediska karcinom prsu nemocí akutní, ale chronickou. V této situaci o celkové prognóze a délce života nerozhoduje jen onkologická léčba, ale také její nežádoucí účinky a další aspekty, na které musíme brát zřetel.


Inovativní způsob léčby


Součástí medicíny založené na důkazech se stává nový pojem, tzv. integrativní onkologie. Ta pomáhá pacientovi tím, že do procesu rozhodování o léčbě vnáší celostní aspekty jako jsou kvalita života, duševní a spirituální rovina. Léčba nádorového onemocnění neznamená jen mírnit symptomy, ale vracet lidem vlastní hodnoty. Integrativní onkologie tedy řeší nejen protinádorovou léčbu a reakci na ní, ale zabývá se také faktory životního stylu, zvládání stresu, sociálními kontakty a z pohledu pacienta péčí o sebe. Nejedná se tedy jen o celostní myšlení, ale také celostní jednání (medicína body and mind). Nedílnou součástí tohoto procesu je tzv. psycho-onkologie. Z odborného hlediska je tento pojem definován, jako péče o duševní zdraví onkologických pacientů. Této problematice se jako jedna z prvních věnovala švýcarská psychiatrička Elisabeth Kübler-Ross, která postulovala tzv. Model Kübler-Ross. Jedná se o teorii pěti stádií zármutku, které prožívá vážně nemocný člověk (onkologický pacient). Jde o následující stádia: popírání/šok; hněv/agrese; smlouvání; deprese a smíření. Pacienti, kteří jsou léčeni ve smyslu integrativní onkologie a mohou tak aktivně využívat současných možností psycho-onkologické intervence, zvládají jednotlivá stádia daleko lépe, než pacienti, kteří podstupují standardní onkologickou léčbu bez psychologické pomoci. Z pohledu současné medicíny nemůže být psycho-onkologie vnímána jako poslední možnost pomoci v době, kdy jsou pacienti léčeni paliativně. Jedná se o komplementární onkologickou metodu, která má jednoznačně pozitivní vliv nejen na lepší zvládání onkologické léčby a jejích nežádoucích účinků, ale také na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem prsu.


Důležita je práce s psychikou


Je třeba si uvědomit, že situace pacientky po léčbě karcinomu prsu je obtížná. K obavám o život se přidává bolest a další vedlejší účinky radio- a chemoterapie a, v případě radikálních výkonů, jde i o narušení tělesného vzhledu. Častý je pocit sexuální méněcennosti, pocit vyloučení ze společnosti a potíže v partnerském životě. Toto se ještě kombinuje s handicapem v profesním životě. V případě, že selže systém následné léčebné péče nebo není úspěšná rehabilitace, přidávají se potíže a omezení patřící k lymfedému, bolesti ramene a páteře. Zvolili jsme si tedy jako náš úkol, zajistit kvalitní terapeutickou péči i po stránce psychické a sociální.

V souvislosti s výše uvedeným jsme se začali ve Františkových Lázních u našich pacientů s onkologickým onemocněním a zejména u pacientek s onkologií prsu více a intenzivněji věnovat psychoterapii a edukaci v komplexním spojení s následnou léčbou a rehabilitací. Pro tyto účely bylo založeno a před nedávnem otevřeno naše psychoterapeutické pracoviště Recovery Clinic v budově Císařských Lázní. Tímto se nejenom snažíme udržet moderní trend naší léčebné péče, ale také zajistit větší efektivitu františkolázeňské léčby onkologických onemocnění celkově. Nabízíme primárně konzultaci specialisty psychiatra a psychologa, kteří následně rozhodují o dalších léčebných metodách, které můžeme poskytnout. Spektrum našich léčebných služeb v rámci psychoterapie je bohaté – můžeme vybírat z arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, aromaterapie, snoezelenu. Jako velmi efektivní z pohledu psycho-sociálního aspektu tohoto onemocnění považujeme skupinová sezení onkologických pacientů s psychologem. K poskytování a zajištění všech těchto uvedených služeb pro naše onkologické pacienty je připraven tým zkušených specialistů.

Věříme, že tímto přístupem s kombinací tradičních lázeňských a rehabilitačních postupů s kvalitní a profesionálně prováděnou psychoterapií můžeme efektivně přispět ke zlepšení celkové prognózy a potencionálně i prodloužení života a jeho kvality našich onkologických pacientů.

/ 05-2023 – Prim. MUDr. Vladimír Vurm, Doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD /

Přečtěte si více proč do lázní po ablaci prsu (.pdf)

Lázně po onkologickém onemocnění (.pdf)

Vyberte si pobyt

Komplexní lázeňská péče

Platnost nabídky do: 04.01.2026
Cena za os/noc od: 0 Kč/den
Počet nocí: min. 21
Počet procedur: 21/týden
Stravování: plná penze