Lázně Františkovy Lázně a.s.

Indikace a léčení

Umíme vám pomoci

Úvod › Indikace a léčení

Rezervovat pobyt

Františkolázeňská léčebná kúra

 • navazuje na více než dvousetletou tradici léčby ve Františkových Lázních,
 • využívá výlučně místní františkolázeňské přírodní léčivé zdroje v té nejvyšší kvalitě,
 • používá tradiční léčebné postupy a zároveň aplikuje metody nejmodernější medicíny,
 • je vedena odbornými lékaři a vyškoleným zdravotnickým personálem,
 • probíhá ve specializovaných balneoprovozech lázeňských hotelů přímo v historickém lázeňském centrum Františkových Lázní,
 • je navíc podporována 24hodinovou lékařskou pohotovostí přímo v lázeňských hotelech.

Františkolázeňská léčebná kúra je proto zárukou úspěšné lázeňské léčeby ve Františkových Lázních.

 

Onemocnění pohybového aparátu

Revitalizace kloubů probíhá pomocí proslulé františkolázeňské slatiny, za kterou do Františkových Lázní jezdí hosté z celého světa již celá staletí. Sirnoželezitá slatina dokáže oddálit nevyhnutelný termín náhrady kloubu až o několik let a dlouhodobě zbavuje pacienty bolesti, a to bez vedlejších účinků. Sirnaté sloučeniny a přírodní steroidy, obsažené ve slatině příznivě ovlivňují chronický zánět a jsou stimulem pro regeneraci celého pohybového aparátu.

Součástí léčebného programu je i speciální typ pobytu zaměřený na léčbu bolesti páteře s následnou edukací (zaškolením) o prevenci vzniku těchto onemocnění. Edukace je v tomto případě opravdu namístě, neboť právě pacienti s bolestmi páteře na podkladě degenerativních změn nebo původu funkčního tvoří značnou část celkového počtu pacientů, kteří během roku na lázeňský pobyt přijedou. Oceňovanou službou ze strany hostů je rovněž vypracování kineziologického rozboru rehabilitačním pracovníkem, na základě něhož obdržíte ucelený a individuální plán cvičení, který pak poslouží v prostředí vašeho domova jako prevence proti návratu bolesti krční a bederní páteře.

Pohybový aparát léčíme také prostřednictvím celkové kryoterapie (zvlášť placená služba), která při teplotě až mínus 160 °C snižuje bolestivost kloubů, příznivě modifikuje zánětlivé procesy v postižených kloubech, zlepšuje imunitu a vyplavením endorfinů, zlepšuje náladu u pacientů s artrózou. Pacientům se po absolvování této procedury uleví natolik, že dlouhodobě nemusí užívat léky na bolest, zlepší se pohyblivost kloubů a dochází k celkovému zlepšení fyzické i psychické kondice.

 
 

Indikace - VII/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11

revmatická polyartritida  mimokloubní revmatizmus Bechtěrevova nemocpsoritická artritida • difuzní onemocnění pojiva typu lupus erythematodus, polymyositis, sklerodermie, Sjogreno syndrom • osteoporóza s komplikacemi v soustavném léčení • bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, nadměrným jednostranným přetížením • koxartróza v soustavném léčení • gonartróza v soustavném léčení • artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyatrózy – s postižením ručních a nožních kloubů) • vertebrogenní syndrom alogický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený • stavy po úrazech pohybového aparátu a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz páteřního kanálu

Hlavní procedury

 • skupinový léčebný tělocvik – vertebro / cvičení dle SM systému (stabilizace / mobilizace)
 • individuální léčebný tělocvik / fyzioterapie
 • slatinný zábal, slatinná koupel, parafínový zábal
 • magnetoterapie, diadynamik, ultrazvuk, Interdyn
 • plynové injekce
 • klasická – reflexní masáž, měkké techniky
 • uhličitá, perličková koupel nebo celková vířivá koupel či podvodní masáž

Doplňkové procedury

 • léčebný tělocvik v bazénu
 • bicyklový trénink
 • biolampa - biostimul
 • šlapací bazénky
Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru by však člověk měl absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle  aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla léčebný plán obsahuje 18 léčebných procedur týdně. Na onemocnění pohybového aparátu se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Imperial, Pawlik, Savoy, Belvedre, Dr. Adler, Goethe a Metropol.

 

 

Gynekologická onemocnění

Léčba gynekologických onemocněních má ve Františkových Lázních dlouhodobou tradici a velice dobré výsledky. Významnou část klientely představují ženy po gynekologických operacích, protože balneoterapie pomáhá nejenom urychlovat hojivé procesy a omezovat výskyt pooperačních obtíží, ale u žen ve fertilním věku má i důležitou roli preventivní.

Při léčbě je využíváno výhradně františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů. Blahodárně působí hlavně sirnoželezitá slatina, která při aplikaci formou vaginálních tamponů a slatinných koupelí nebo zábalů v podobě tzv. „kalhotek“ zlepšuje prokrvení ženských reprodukčních orgánů, čímž omezuje vznik pooperačních a pozánětlivých srůstů a snižuje riziko sterility – neplodnosti. Slatina pomáhá i ženám, které se dosud neúspěšně léčily v některém z center asistované reprodukce. Z toho důvodu jsou pak lázně ještě před dalším pokusem o umělé oplodnění ženám doporučovány. Cílem lázní je nastolení tělesné a duševní rovnováhy a slazení procesů z hlediska fungování celého organismu na optimální úroveň. 

Kromě již zmíněné slatiny je využíváno rovněž léčivých účinků františkolázeňské minerální vody, která je aplikována formou vaginálních irigací, a zřídelního plynu, podávaného v podobě sedacích koupelí s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Tyto procedury upravují prokrvení ženských reprodukčních orgánů a šetrným způsobem tak podporují léčbu gynekologických onemocnění. Vybrané minerální prameny jsou předepisovány k pitným kúrám. Nedílnou součástí léčebného plánu jsou také účinná cvičení, zaměřená na jednotlivé gynekologické indikace, jako je např. známé cvičení dle Mojžíšové.

 
 

Indikace - XI/1, 2, 3

sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis) • poruchy ovariální funkce a vývoje dělohyzánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky • stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve (např. po operaci apendixu) • funkční poruchy (např. bolestivá a nepravidelná menstruace, klimakterium)

Hlavní procedury

 • slatinná koupel nebo slatinný zábal – tzv. „kalhotky“ včetně následné očistné sprchy a suchého ovinu
 • vaginální slatinné tampony, následný vaginální výplach (většinou ve spojení se slatinným zábalem nebo slatinou koupelí)
 • vaginální irigace minerální vodou
 • sedací plynná uhličitá koupel
 • gynekologické cvičení
 • uhličitá koupel nebo přísadová koupel

Doplňkové procedury

 • perličková koupel
 • vířivá celotělová koupel
 • masáže – klasická, reflexní, podvodní masáž
 • plynová koupel skupinová, plynové injekce
 • jóga
 • fyzioterapie
Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru by však člověk měl absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle  aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla léčebný plán obsahuje 18 procedur týdně. Na léčení gynekologických onemocnění se především specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Dr. Adler a Pawlik. Ubytování v  lázeňských hotelech Imperial, Savoy, Belvedere, Goethe a Metropol je možné, léčba však bude probíhat v péči specialistů na specializovaných pracovištích a bude nutné na ně docházet.

Onemocnění srdce a cév

V rámci našeho léčebného programu se soustředíme zejména na následnou péči po prodělaném infarktu myokardu, u kterého je více než u jiných onemocnění srdce a cév důležitá sekundární prevence, kterou vám dokážeme prostřednictvím našich specialistů z léčebného úseku poskytnout. Dále se zde léčí pacienty s vysokým krevním tlakem, s ischemickou nemocí srdeční, pacienti po operaci srdce tj. po bypassech nebo náhradách srdečních chlopní. Léčíme také pacienty s onemocněním cévního systému, s ischemickou nemocí dolních končetin nebo po operaci varixů či flebotrombóze.

V průběhu lázeňského pobytu zjistme, jaký je akutní stav vašeho srdce a jeho cév (vyšetřením EKG a/nebo zátěžovým EKG nebo echokardiografem), z laboratorního vyšetření krve diagnostikujeme, jakou máte hladinu cholesterolu a identifikujeme další rizikové faktory vzniku infarktu či mrtvice, které vás mohou ohrožovat. Rovněž vám doporučíme, jakým způsobem je lze jejich riziko eliminovat na minimum. 

Dokážeme vám poradit i s všudypřítomným negativním dopadem civilizačních chorob, zejména obezity. Z toho důvodu je součástí každého léčebného lázeňského pobytu  předepsání vhodné diety a současně zvolení neoptimálnější pohybové aktivity dle výsledku zátěžového testu (ergometrie), kdy Vám vypočítáme, při jaké zátěži a tepové frekvenci byste měli cvičit, nejen v průběhu lázeňské léčby, ale hlavně trvale po ukončení lázeňského pobytu. Dle výsledků řady studií bylo prokázáno, že kvalitní kardiorehabilitace v lázních snižuje riziko vzniku opakovaného infarktu myokardu nebo mrtvice a podstatně snižuje úmrtnost na tyto 

 
 

Indikace - II/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (vysoký cholesterol, obezita, cukrovka apod.) • stav po akutní karditidě • vrozené a získané srdeční vady • symptomatická ischemická choroba srdeční • stav po infarktu myokardu nejpozději do 12 měsíců po vzniku • hypertenzní choroba III. stupně dle SZO, juvenilní hypertenze • onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až IIb • stavy po trombozách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém • funkční poruchy cév • stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných po revaskularizačních operacích (po bypassech), stavy po perkutánní transluminální angioplastice (srdeční katetrizace zpravidla se stentem) • stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému

 

Hlavní procedury

 • uhličitá koupel nebo uhličitá obálka
 • plynové injekce
 • skupinový léčebný tělocvik  – dle výkonnosti pacienta (u nemocných po bypassech vynecháváme cviky, které by poškodily hrudník a rovněž přizpůsobujeme cviky u nemocných po implantaci kardiostimulátoru a defibrilačních systémů)
 • progresivní ergometrický trénink (cvičení na speciálních rotopedech) - zátěž je stanovena dle vypočítané tréninkové tepové frekvence
 • cvičení v bazénu, včetně plavání
 • terénní trénink s kardiotachometrem, event. nordic walking
 • dle potřeby reflexní masáž – hrudní sestava – lehké masáže prekordia

Doplňkové procedury

 • podvodní masáž
 • vířivá koupel
 • elektroléčba, magnetoterapie, ultrasonoterapie
 • parafínový zábal
 

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru by však člověk měl absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 procedur týdně. Na léčení a prevenci onemocnění srdce a cév se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Imperial, Pawlik, Belvedere, Savoy, Dr.Adler, Goethe a Metropol.

Následná péče po onkologických onemocněních

Ve Františkových Lázních doléčujeme stavy po všech onkologických onemocněních, specializujeme se zejména na léčbu karcinomu prsu a ženských reprodukčních orgánů. Následkem operace je tělo pacienta vystavováno celé řadě nežádoucích komplikací, jejichž dopady se negativně promítají zejména při zpětném zařazení do běžného pracovního i společenského života. Prostřednictvím Františkolázeňské léčebné kúry dokážeme tyto obtíže zmírnit a utlumit jejich nežádoucí působení na křehkou rovnováhu pacientova organismu.

Nejčastější poruchou doprovázející pacientův zdravotní stav po léčbě onkologických onemocnění jsou obtíže s funkčností pohybového aparátu, které snižují jeho fyzickou výkonnost. Další častou nesnází pacientek po ablaci prsou je náročné a dlouhotrvající doléčování sekundárního lymfedému. Právě v těchto případech umíme následnou léčbou výrazně pomoci ulevit od zmíněných obtíží a komplikací. O lymfedém pečujeme ve speciálním „LYMFOCENTRU“, kde probíhají tzv. „lymfodny“, při nichž je pacientkám aplikována komplexní terapie lymfedému - tj. ruční lymfodrenáž následovaná přístrojovou lymfodrenáží, bandáží a je zakončena speciálním léčebným tělocvikem.

Lázeňská léčba dle dlouhodobého sledování podstatně zkracuje návrat pacientů po onkologickém onemocnění do pracovního procesu a snižuje počet invalidizací. Vlivem lázeňské léčby dojde k přeladění organizmu ze stavu sympatikotonie (stresový stav, který vedl ke vzniku onemocnění), do stavu vagotomie tj. normalizace funkce vnitřních orgánů a zklidnění, které vede k rychlejší regeneraci po onkologickém onemocnění.

 
 

Indikace - I/1

Primárně se soustředíme a specializujeme na následnou péči po nádorech vnitřních rodidel, nádorech prsou (lázeňská léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii), nově doléčujeme i stavy po všech onkologických onemocněních.

následná péče po nádorech vnitřních rodidel, tj. nádorech dělohy, ovária nebo děložního čípku • komplexní onkologická léčba karcinomu prsu (lázeňská léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii) • léčba po karcinomu tlustého střeva, rektosigmatu, rekta, jazyka, jícnu, žaludku, pankreasu a dalších orgánů trávicí soustavy • doléčování stavů po karcionomu prostaty a seminomu • maligní lymomy Hodgkinova typu a Non-Hodgkinova typu

 

Hlavní procedury

 • uhličitá koupel
 • suchá uhličitá obálka
 • vířivá koupel dolních končetin
 • šlapací bazénky
 • léčebný tělocvik v bazénu
 • perličková a vířivá koupel
 • cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta
 • lymfodrenáže ruční či přístrojové při lymfedému některé z končetin

Doplňkové procedury

 • skupinové cvičení
 • SM systém (stabilizace / mobilizace)
 • jóga
 • inhalace
 

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru by však člověk měl absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce.  Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 procedur týdně.Na následnou péči po onkologických onemocněních se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Imperial, Pawlik, Savoy, Goethe, Belvedere, Dr. Adler a Metropol.

 

Edukačně-preventivní program

Sedavé zaměstnání, civilizační choroby, dlouhodobý stres nebo naopak těžká manuální práce. To všechno jsou rizikové faktory, kterým byste měli věnovat s ohledem na váš zdravotní stav zvýšenou pozornost. Všechny zmíněné faktory velmi negativně působí na váš organismus, kterému byste měli alespoň jednou za čas preventivně dopřát prostor pro regeneraci. Začněte se o své zdraví, to nejcennější co máte, starat včas! Ignorování rizikových faktorů často vede k vážným zdravotním problémům.

Nejčastější náplní františkolázeňského preventivního programu je léčba hypertenze a aterosklerózy, která může být příčinou vzniku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice. Můžete si nechat zkontrolovat, do jaké míry vás tyto rizikové faktory ohrožují. Jestli trpíte obezitou či nadváhou, jestli máte tzv. abdominální obezitu, tj. máte větší obvod pasu než je ze zdravotního hlediska přípustné, která také zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo mrtvice. Z vyšetření krve se dozvíte hladinu cholesterolu a dalších rizikových faktorů aterosklerózy. V průběhu pobytu vás naučíme, při jaké tepové frekvenci máte trénovat. Při pravidelném dodržování doporučené pohybové aktivity začnete ubývat na váze a snížíte rizikové faktory. Dozvíte se, jak se správně stravovat a relaxovat. Podle potřeby podstoupíte zátěžové EKG nebo echokardiografické vyšetření srdce.

Můžeme vám nabídnout také preventivní pohybový program zaměřený na prevenci bolesti páteře. Jenom pravidelný a správně prováděný léčebný tělocvik dokáže předejít bolestivým stavům páteře, na které trpí velká část populace. Správným cvičením se dá předejít oporaci páteře a poškození páteře a kloubů, které pak způsobují chronické bolesti.

 
 

Hlavní procedury

 • uhličitá koupel
 • bicyklový trénink podle vhodné tepové frekvence
 • nordic walking dle individuelně vypočítané tepové frekvence
 • speciální cvičení pro prevenci nemoci srdce ve vodě a tělocvičně
 • plynové injekce

Vedlejší procedury

 • klasická masáž
 • šlapací bazénky
 • pitná kúra
 • perličková, vířivá nebo přísadová koupel
 • elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, biostimul - biolampa nebo distanční elektroterapie a další procedury aktuálního zdravotního stavu
 • další procedury dle aktuálního zdravotního stavu

 

 

 

 

 

 

 

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru by však člověk měl absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 léčebných procedur týdně. Na edukačně-preventivní lázeňský program se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Imperial, Pawlik, Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe a Metropol.

Nemoci trávicího ústrojí

Léčení obtíží spojených s trávicí soustavou je ve Františkových Lázních umožněno hlavně díky rozsáhlému výskytu mimořádně bohatých přírodních léčivých zdrojů. Minerální prameny příznivě ovlivňují zejména chronické nemoci jícnu a žaludku, chronické nemoci tenkého a tlustého střeva, žlučníku a žlučových cest a stavy po operaci těchto orgánů. Nejsilnější síranový (Glauberův) pramen v Evropě se nachází právě ve Františkových Lázních. Díky svým nadmíru příznivým účinkům na funkci trávicí trubice, játra a žlučové cesty patří františkolázeňské minerální vody mezi nejužívanější vody k pitným kúrám obecně. Zejména prameny s vyšším obsahem glauberovy soli – Glauber III a Glauber IV jsou vyhledávané hosty s torpidní zácpou. Na doléčení po onemocněních žlučníku a jater blahodárně působí Luční pramen. Pooperační anémii příznivě zkorigují prameny s vyšším obsahem železa – Železnatý a Nový pramen. Přebytek žaludečních kyselin a lehčí katary žaludku dobře zaléčí Františkův a Kostelní pramen.

Léčení trávicího ústrojí probíhá pod dohledem odborných lékařů a sester, jež tvoří zkušený a sehraný tým specialistů a profesionálů. Základem léčby je vhodně zvolená dieta a správný pitný režim minerálních pramenů. U akutních a komplikovanějších případů je stanovená nutriční terapeutkou individuální dieta ušitá na míru léčenému hostovi. Vlivem lázeňské léčby se obnovuje správná funkce trávicích orgánů, pacient je edukován ke správné racionální stravě a nezanedbatelnou roli zde sehrává doléčení poooperačních jizev a reflexních změn pohybového aparátu vhodným cvičením, koupelem, slatinnými zábaly a dalšími lázeňskými procedurami.

 
 

Indikace - III/1, 2, 4, 5

Chronické onemocnění žaludku a střev, stavy po střevních infekcích • stavy po operaci žaludku, dvanáctniku, jícnu a střev s postsekčním syndromem endoskopicky ověřeným • chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiasou, pokud je operace kontraindikováná, sklerotizující cholangoitis, funkční poruchy žlučového traktu • stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu pro stenosu a lithiasu žlučových cest.

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru by člověk měl absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 léčebných procedur týdně.

 

Hlavní procedury

 • pitná kúra
 • perličková koupel, vířivá nebo uhličitá koupel
 • slatinný zábal, který zejména u pacientů po operacích trávicí trubice projektivní účinek před vznikem srůstů
 • individuálně zvolený léčebný tělocvik zohledňující aktuální potíže
 • fyzioterapie

Vedlejší procedury

 • elektroterapie, magnetoterapie, biostimul-biolampa nebo ultrazvuk
 • šlapací bazénky
 • vířivá koupel dolních končetin a další procedury dle aktuálního zdravotního stavu klienta
 

Na léčení a prevenci nemocí trávicího ústrojí se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Imperial, Pawlik, Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe a Metropol.

Nemoci nervové

Orientujeme se na léčbu různých typů polyneuropatií, zejména té diabetické, která je nejčastější, ale i neuropatie vzniklé u nádorových onemocnění po chemoterapii. Zkušení lékaři a fyzioterapeuti se snaží pomáhat od bolesti pacientům s kořenovými syndromy. Pro pacienty s tímto onemocněním jsou lázně takřka poslední nadějí před obávanou operací.

Na polyneuropatii příznivě působí františkolázeňské minerální prameny, bohatě proplyněné oxidem uhličitým, který v podobě uhličitých koupelí vydatně zlepšuje prokrvení končetin, jejichž akrální části jsou polyneuropatií postižené. Oxid uhličitý zlepšuje prokrvení mikroskopických cév, které vyživují drobná nervová zakončení postižená při polyneuropatii a umožňuje tak jejich regeneraci. Hosté se tak postupně zbavují nepříjemného brnění, pálení a dochází k návratu porušené nebo ztracené citlivosti a hybnosti prstů rukou a nohou. Efekt účinku přírodních léčivých zdrojů je umocněn ještě skupinovým nebo individuálním cvičení a zkušení fyzioterapeuti speciálními facilitačními technikami posilují oslabené nebo ochrnuté svaly.

Kořenové syndromy se projevují bolestmi páteře a vystřelováním bolesti do končetin. Toto onemocnění je nejčastěji spojeno s výhřezem ploténky, jejíž léčba je svízelná a dlouhodobá. Lázeňská léčba je postavena na zkušenostech našich fyzioterapeutů, kteří se pomocí ručních trakcí a dalších technik myoskeletální medicíny snaží snížit tlak na postižený nervový kořen. Zároveň se naučí správnému cvičení, které pozitivně upraví poruchy hybné soustavy, které vedly ke vzniku tohoto onemocnění. Hostům ulevují od bolesti i účinky fyzikální terapie např. různé typy elektroléčebných proudů, distanční elektroléčba a podobně.

 
 

Indikace - VI/2, 3

Polyneuropatie s paretickými projevy • kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem.

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 léčebných procedur týdně.

Hlavní procedury

 • uhličitá koupel, plynová koupel nebo plynová obálka
 • šlapací bazénky
 • vířivá koupel dolních nebo horních končetin
 • slatinná koupel nebo slatinný zábal
 • elektroléčba
 • individuální léčebný tělocvik

Vedlejší procedury

 • klasická masáž
 • masáž lymfatická vodní
 • skupinový tělocvik a další procedury dle aktuálního stavu hosta
 

Na léčení a prevenci nervových onemocnění se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Imperial, Pawlik, Savoy a Goethe.

Léčba kožních nemocí

Léčení chronických kožních onemocnění je svízelné a dlouhodobé. K takovým onemocněním bezesporu patří i atopický ekzém, který velice často postihuje i mladší generaci. Jde o nepříjemné svědivé onemocnění doprovázené začervenáním, svěděním a šupinatěním kůže a to zpravidla na predilekčních místech na lidském těle. Nejčastěji se typické svědivé začervenání objevuje v loketních a podkolenních jamkách, ale i ve vlasové části hlavy nebo dokonce i na obličeji a krku.

Při léčbě tohoto nepříjemného onemocnění se obzvláště pro své protizánětlivé účinky osvědčila františkolázeňská sirnoželezitá slatina, pomocí níž umíme pomoci pacientům s atopickým ekzémem, ale i dalšími kožními nemocemi. Historicky se františkolázeňská sirnoželezitá slatina osvědčila také při léčbě psoriázy a chronických ekzémů. U slatiny byly prokázány také účinky antimykotické, bakteriostatické a baktericidní a proto se osvědčuje i při léčbě chronických bakteriálních a plísňových onemocněních ženských vnějších pohlavních orgánů. Komplexní léčebný program zahrnuje i vodoléčbu v pramenech s příměsí síry, které mají keratolytické a silné hypermizační účinky.

Cvičení a další procedury napomáhají celkovému přeladění organismu, protože jak je známo, významné procento vzniku onemocnění atopickým ekzémem, ale i psoriázou, je psychického původu. Na celkové zklidnění a přeladění pacientů s kožními nemocemi příznivě působí také mírné podhorské klima.

 
 

Indikace - X/3, 4

chronické ekzémy

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle vašeho aktuálního zdravotního stavu na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 procedur týdně.

Hlavní procedury

 • vodoléčba ve formě vířivých a perličkových koupelí
 • slatinný zábal nebo slatinná koupel
 • skupinové nebo individuální cvičení
 • biolampa
 • parafínový zábal
 • přísadová koupel

Vedlejší procedury

 • elektroléčba, magnet nebo ultrazvuk
 • malá vodoléčba – šlapací bazénky nebo vířivá koupel na dolní končetiny
 • klasická či reflexní masáž a další procedury dle aktuálního zdravotního stavu
 

Na tato kožní onemocnění se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe a Metropol.

Cukrovka - Diabetes Mellitus

Ve Františkových Lázních jsou vytvořeny podmínky pro léčení pacientů s diebetem mellitus. Diabetes mellitus, zkráceně DM, u nás jinak zvaný "cukrovka", patří v současné době k nejzávažnějším chorobám, v ČR postihuje téměř 8 % obyvatelstva. Jedná se o metabolické onemocnění způsobené nadměrnou hladinu cukru v krvi. Příčiny a vývoj DM jsou komplexní. Zásadním problémem jsou zejména komplikace diabetu. Komplikace jsou tzv. mikroangiopatiecké, makroangiopatické a neuropatické. Tedy komplikace cévní oční, ledvinové, oběhové a neurologické. Ty jsou příčinou zvýšené nemocnosti a úmrtnosti pacientů. DM nelze vyléčit, toto onemocnění však lze pozitivně ovlivnit. A jedním z prostředků je i lázeňská léčba.

Součástí péče je kombinace edukace - proškolení ve spojení se vhodnými léčebnými procedurami. Edukační program znamená vysvětlení podstaty této nemoci, smyslu dietních opatření, motivování ke změně životního stylu. Základem lázeňské léčby je pohyb, dietní opatření, pitný režim a léčebné procedury.

 
 

Indikace - IV/1

 • diabetes mellitus s komplikacemi - očními, oběhovými, neurologickými a ledvinovými
 • diabetes mellitus s obezitou těžko ovlivnitelnou

Součástí individuálního léčebného plánu jsou níže uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru absolvuje člověk jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu hosta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 procedur týdně.

Hlavní procedury

 • uhličité a suché uhličité koupele
 • skupinový léčebný tělocvik
 • cvičení v bazénu včetně plavání
 • vířivé koupele, vířivé koupele dolních končetin
 • šlapací bazénky
 • individuální edukace
 • spolupráce s nutričním terapeutem, dietní opatření, pitný režim
 • plynové injekce

Vedlejší procedury

 • klasické masáže
 • kryoterapie
 • elektroterapie
 • slatinné zábaly
 

Na léčení a prevenci diabetes mellitus se specializují naši odborníci v lázeňských hotelech Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe a Metropol.Naše lázeňské hotely*

Imperial

Hotel Imperial

Fascinující luxus uprostřed zeleně

Rezervovat pobyt

Tři lilie

Lázeňský hotel Tři lilie

Elegance, luxus a tradice od roku 1793, v centru lázeňské

Rezervovat pobyt

Pawlik

Hotelový lázeňský komplex Pawlik

Lázně, relaxace, wellness, hotel

Rezervovat pobyt

Savoy

Lázeňský hotel Savoy

Hýčkejte se naší péčí obklopeni parkem v centru

Rezervovat pobyt

Metropol

Lázeňský hotel Metropol

Hýčkejte se naší péčí obklopeni parkem v centru

Rezervovat pobyt

Belvedere

Lázeňský hotel Belvedere

Hýčkejte se naší péčí obklopeni parkem v centru

Rezervovat pobyt

Dr. Adler

Lázeňský hotel Dr. Adler

Příjemná poloha u lázeňského parku

Rezervovat pobyt

Goethe

Lázeňský hotel Goethe

V historickém centru lázeňské zóny

Rezervovat pobyt

Logo Medispa Logo Svaz Léčebných Lázní Logo Asociace hotelů a restaurací

Náhled tisku | Vytisknout stránku | Nahoru

Františkovy Lázně

CS DE

František

2015 © Lázně Františkovy Lázně a.s. | Prohlášení o přístupnosti